Yeryüzü Sanatı İle Çevrede Bilim ve Sanat

TÜBİTAK 4004 PROJESİ
24-28 Haziran 2019


Başvuru Linki

Amacımız

Sayıları ve şiddetleri sürekli olarak artmakta olan çevre sorunları insanları daha sürdürülebilir yaşam biçimlerine yöneltmektedir. İnsanların yanı sıra çevreyi oluşturan tüm canlı ve cansız bileşenlerin sağlıklı ve dengeli bir biçimde geleceğe taşınması olarak da tanımlanabilecek olan sürdürülebilirlik ilkelerinin insan yaşantısına dahil edilmesi etkin bir “çevre eğitimi” ile mümkün olmaktadır.

Etkili bir çevre eğitiminden bahsedebilmek için “okul içi” ve “okul dışı” programların birbirini destekler ya da tamamlar nitelikte uygulanması gerekmektedir. Bu noktada, çocukların doğal meraklarından ve ilgilerinden hareketle çevre bilgilerini ve farkındalıklarını destekleyip geliştirmelerine yardımcı olması gereken öğretmenlerin çevre, okul dışı eğitim faaliyetleri ve yenilikçi yaklaşımlar konusunda yeterli donanıma sahip olması çok önemlidir. Bu kapsamda projenin amacı, öğretmenlerin çevresel bilinç düzeylerini geliştirmek ve çevre eğitiminde yenilikçi okul dışı eğitim yaklaşımlarından birisi olan “yeryüzü sanatı” nın kullanımına yönelik farklı örnekleri öğretmenlere tanıtmaktır.

Beş (5) gün olarak planlanan projede, çevre eğitimi, gerçek ortamında öğretmenlerin çevre eğitiminde görmesi gereken önemli yerleri gözlemleri ve uzman kişilerce bilgilendirmeleri şeklinde yapılacaktır. Yapılan teknik geziler ve saha çalışmaları ile edindikleri deneyimlerden sonra öğretmenler doğada buldukları doğal malzemeler ile kalıcı olmayan sanatsal çalışmalar yaparak bu çalışmalarını sergilemek için kayıt altına alacaklardır. Proje sonunda öğretmenlerin çevrenin korunması ile ilgili tutum, değer, bilgi ve gerekli olan becerilerde olumlu düzeyde artış olması beklenmektedir.


129/31 Sokak No 2 Evka 3 Mahallesi Bornova/İZMİR Tel: 0232 3758558