Yeryüzü Sanatı İle Çevrede Bilim ve Sanat

TÜBİTAK 4004 PROJESİ
24-28 Haziran 2019


Başvuru Linki


129/31 Sokak No 2 Evka 3 Mahallesi Bornova/İZMİR Tel: 0232 3758558